Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Na rok szkolny 2024/2025

Treść

Dokumenty związane z naborem do Przedszkola Publicznego w Wiskitkach na rok szkolny 2024/2025 można składać od 26 lutego do 20 marca 2024 r. do godziny 14.00 w sekretariacie placówki.

Harmonogram rekrutacji oraz Uchwała nr 3/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki  znajdują się poniżej.

 

Uwaga!

Dotyczy rodziców dzieci już uczęszczających do Przedszkola:

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć od 19.02.2024 r. do 25.02.2024 r. do godziny 14.00

21975