Rekrutacja


Na rok szkolny 2021/22

REKRUTACJA dotycząca dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Publicznego w Wiskitkach:

Wniosek/deklarację można pobrać powyżej lub w sekretariacie Przedszkola.
Wypełniony dokument należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl lub wersji papierowej do sekretariatu Przedszkola Publicznego w Wiskitkach.

ARCHIWUM

Rekrutacja 2020/21

Rekrutacja uzupełniająca – Protokół poniżej

Rodziców i opiekunów prawnych dzieci, które zostały zakwalifikowane prosimy o dostarczenie w formie elektronicznej lub osobiście potwierdzenie woli przyjęcia:

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych – stan po złożonych oświadczeniach woli:

WYNIKI REKRUTACJI – PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WISKITKACH NA ROK SZKOLNY 2020/21

Szanowni Państwo, aby dopełnić formalności rekrutacyjnych konieczne jest wypełnienie oświadczenia woli (wzór poniżej) i odesłanie na adres przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl do dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem działalności Przedszkola Publicznego w dniach 16-25 marca prosimy o wysyłanie skanów wniosków rekrutacyjnych na adres przedszkole@przedszkole-wiskitki.pl potwierdzeniem złożenia jest otrzymanie e-maila zwrotnego. W dniach 12 i 13 marca br. mogą Państwo składać je osobiście.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny.


REKRUTACJA dotycząca dzieci, które nie uczęszczają do Przedszkola Publicznego w Wiskitkach:


Opublikowano: 23 lutego, 2020
Skip to content